E-Döviz Alım Satım Belgesi Zorunlu Hale Geliyor

Kasım 18, 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyuruya göre “E-Döviz Alım-Satım Belgesi”, Ocak 2022 tarihinden itibaren zorunlu hale geliyor.
 

Zorunluluk Kapsamı

Döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince bu belgeyi düzenleyebilen tüm mükellefler için geçerli olacak.

E-Döviz Alım Satım Belgesi hazırlarken bulunması gereken bilgiler:

  • Döviz Alım Satım Belgesinde karekod veya barkod zorunlu olacak
  • Mükellefin adı soyadı ve unvanı,
  • Mükellefin adresi,
  • Mükellefin Vergi Dairesi ve vergi numarası,
  • Döviz alım satım belgesinin seri ve sıra numarası,
  • Dövizi satan kişi veya kuruluşun adı, soyadı, uyruğu ve unvanı,
  • Satılan dövize ait bilgiler; geldiği ülke, geliş nedeni, cinsi, uygulanan kur tutarı, TL karşılığı, USD karşılığı, ihracat şekli, teslim şekli, gümrük çıkış beyannamelerinin tarihi, numarası, çıkış kapısı, yurda getirilen dövizin ödeme şekli (kesintiler, kalan net tutar) ve açıklama,
  • Tarih, isim, kaşe ve imza,
  • Firmalar, e-Döviz Alım Satım Belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ek olarak farklı bilgilere de yer verebilirler.

E-Döviz Alım Satım Belgesi düzenlememenin cezası

Zorunluluk getirildiği halde bu uygulamaya zamanında geçmeyen mükellefler ile istisnai durumlar haricinde döviz alım satım belgesi olarak düzenlemeyen ve almayan (kâğıt döviz alım satım belgesi olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler hakkında kanunda öngörülen cezai hükümler uygulanacak.

E-Dönüşüm ve E-Belge zorunluluklarının uyum süreci için bizimle iletişime geçerek sürecinizde uyum sağlayabilirsiniz