archive documents

Genel bakış

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu hale getirilen elektronik fatura, elekronik defter, elektronik arşiv ve elektrnoik irsaliye uygulamaları ile tüm şirketler büyük bir değişim sürecine girmiş bulunuyor. Bugüne kadar kağıt üzerinde yapılan tüm muhasebe kayıtları kademeli olarak yasal zorunluluk ile elektronik ortama geçecek. Tüm şirketlerin hayatında köklü değişikliklere neden olacak bu geçişi Intelligent Systems Türkiye’nin uzman kadrosu ile kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Henüz bu uygulamalara geçiş zorunluluğu bulunmayan mükellefler de gerekli sistemsel altyapıyı kurmalarının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alarak elektronik fatura, elektronik defter, elektronik arşiv ve elektronik irsaliye uygulamalarına geçiş yapabileceklerdir.

e-Dönüşüm Çözümleri

 • e-Fatura tüm fatura bilgilerinin elektronik ortama geçirilmesiyle oluşan ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan fatura türüdür.
 • e-Arşiv Fatura’ya geçerek, e-Fatura’ya kayıtlı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara da kolayca elektronik fatura gönderip dijital ortamda hızlıca fatura oluşturun ve maliyet avantajı sağlayın.
 • e-İrsaliye ile kağıt irsaliye karmaşasına son vererek, irsaliyelerinizi ve belgelerinizi dijitale taşıyın. Dağıtım ve denetim süreçlerinizi hızlandırın. Böylece kolay bir sevkiyat süreciyle işlerinize sorunsuz bir şekilde devam edin.
 • e-Defter gibi hızlı ve düzenli bir sisteme geçiş yaparak baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtulur, maliyet ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz. VUK’a göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerdeki tüm bilgilerinizin elektronik ortama taşınmasını ve 10 yıl boyunca arşivlenmesini sağlar.

Intelligent Systems e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye
ve e-Defterin Faydaları

 • Microsoft Dynamics çözümleri ile entegreli
 • GİB ’in (Gelir İdaresi Başkanlığı) belirlemiş olduğu tüm standartları destekler
 • Kâğıt üzerinde dönen tüm muhasebenin kademeli olarak elektronik ortamda saklanması
 • Etkin yönetimiyle zamandan tasarruf ve maliyet azaltma
 • Hızlı, kolay, güvenilir ve performans artışı
 • Kâğıt masrafı yok, basım ve arşivleme maliyetleri azalır
 • Hem çevre hemde cebinizin dostu
 • Faturaların kâğıt nüshası saklama yükünden kurtulma
 • Daha düşük saklama maliyetleri
 • Binlerce faturayı anlık hareketle yönetin
 • Noter onayı maliye yok
 • Faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı ve erişimi vs…
 • Muhasebe, teyit ve ödeme süreçlerinin kısalması
 • Baskı, kâğıt, posta giderlerinin azalması
 • Arşivleme maliyetlerinin büyük ölçüde azalması
 • Tedarikçi ve müşteri arasında postanın gecikmesi, kayıp, yırtık, silik yazı gibi sorunlardan doğan anlaşmazlıkların ortadan kalkması
 • Kâğıt tasarrufu sayesinde ağaç kesiminin önüne geçilmesi ve “Kâğıtsız Ofis” vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesi
 • Faturaların dijital olarak arşivlenmesi ve gerektiğinde aranan belgeye hızla ulaşılabilmesi
 • Yetkili makamların defter kayıtlarına ulaşmak istedikleri zaman mükellefler için; verilerin istenen formatlarda hazırlanması, bu iş için personel tahsisi, ilgili birimlere verilerin transferi gibi birçok maliyet unsurunun ortadan kaldırılması
 • İşletmelerin iç ve dış denetimlerinde standart bir veri formatının olması sayesinde bu işletmelerin yönetim ve denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi
 • Muhasebe ve finansal raporlama alanında uluslararası kabul görmüş bir dijital bilgi akışı aracı olan XBRL teknolojisinin kullanımı ile farklı ülkelerde değişik yasal düzenlemelere maruz çok uluslu şirketlerin uyum maliyetlerinde tasarruf sağlanması
 • XBRL-GL veri formatı sayesinde, firmalardan çeşitli sebeplerle (bankalarca kredi taleplerinin değerlendirilmesi gibi) bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için standart bir veri formatında bilgiler sunulabilmesi

Neden bizi seçmelisiniz?

200+

Sertifikalı Uzmanlar

19

Yıldır sektörde

19

Yıllık büyüme

500+

Memnun Müşteri

55+

Ülke

44

Sertifikalı uygulamalar

İşletmelerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz

Layer 2
Layer 3
Layer 4
Layer 6
Layer 7
6bb6cce429f5677b70012a23fd093f9989a772e3
sodexo_en_220x83_2
logo-drager1
avendi
tiryaki_logo_small