İster daha hızlı tepkime süreleri, ister daha kaliteli ürünler, isterse olağanüstü müşteri hizmetleri ve ilişki kurma yoluyla olsun – üreticilerin pazarlarına her zamankinden daha yüksek bir değer sunmaları talep ediliyor. Rekabet avantajını korumak için üreticiler operasyonlarında esnekliğe ihtiyaç duyarlar ve sadece pazarda değil, aynı zamanda nasıl iş yaptıklarında da sürekli olarak yenilikleri yönlendirmelidirler.

Microsoft Dynamics 365 Operasyon için (for Operations), üreticilere esneklik ve değişiklikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış, özünde operasyonel mükemmeliyetle oluşturulmuş ve inovasyonu sürdürmenize ve pazar lideri olmanıza odaklanan bir çözümdür. Ayrıca, işletmelere Microsoft Bulut ‘un (Cloud) seçimi ve esnekliği ile kendi hızlarında büyüme esnekliği sağlayarak, işletme gereksinimlerini karşılamak için operasyonlarını küresel olarak ölçeklendirmelerine olanak tanır.

Resources