Genel bakış

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu hale getirilen elektronik fatura, elekronik defter ve elektronik arşiv uygulamaları ile tüm şirketler büyük bir değişim sürecine girmiş bulunuyor. Bugüne kadar kağıt üzerinde yapılan tüm muhasebe kayıtları kademeli olarak yasal zorunluluk ile elektronik ortama geçecek. Tüm şirketlerin hayatında köklü değişikliklere neden olacak bu geçişi Intelligent Systems Türkiye’nin uzman kadrosu ile kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Henüz bu uygulamalara geçiş zorunluluğu bulunmayan mükellefler de gerekli sistemsel altyapıyı kurmalarının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alarak elektronik fatura, elektronik defter ve e-arşiv uygulamalarına geçiş yapabileceklerdir.

archive documents

Zorunluluk kapsamına alınan mükellefler

14/12/2012 tarihli 28497 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 421 sayılı Vergi Usul Kanunu tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre:

 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükellefler Bu mükelleflerden 2011 yılında alım yapanlardan, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar (aldıkları malın türüne, fiyatına veya miktarına bakılmaksızın)
 • 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazozlar, alkollü içecekler, tütün ve mamulleri) imal, inşa veya ithal eden mükellefler
 • Hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi şirketler, kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik bilet uygulamasından faydalanabilmek için elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

Intelligent Systems Elektronik Fatura
ve Elektronik Defterin Faydaları

 • Microsoft Dynamics çözümleri ile entegreli
 • GİB ’in (Gelir İdaresi Başkanlığı) belirlemiş olduğu tüm standartları destekler
 • Kâğıt üzerinde dönen tüm muhasebenin kademeli olarak elektronik ortamda saklanması
 • Etkin yönetimiyle zamandan tasarruf ve maliyet azaltma
 • Hızlı, kolay, güvenilir ve performans artışı
 • Kâğıt masrafı yok, basım ve arşivleme maliyetleri azalır
 • Hem çevre hemde cebinizin dostu
 • Faturaların kâğıt nüshası saklama yükünden kurtulma
 • Daha düşük saklama maliyetleri
 • Binlerce faturayı anlık hareketle yönetin
 • Noter onay maliyei yok
 • Faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşım ve erişimi vs…
 • Muhasebe, teyit ve ödeme süreçlerinin kısalması
 • Baskı, kâğıt, posta giderlerinin azalması
 • Arşivleme maliyetlerinin büyük ölçüde azalması
 • Tedarikçi ve müşteri arasında postanın gecikmesi, kayıp, yırtık, silik yazı gibi sorunlardan doğan anlaşmazlıkların ortadan kalkması
 • Kâğıt tasarrufu sayesinde ağaç kesiminin önüne geçilmesi ve “Kâğıtsız Ofis” vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesi
 • Faturaların dijital olarak arşivlenmesi ve gerektiğinde aranan belgeye hızla ulaşılabilmesi
 • Yetkili makamların defter kayıtlarına ulaşmak istedikleri zaman mükellefler için; verilerin istenen formatlarda hazırlanması, bu iş için personel tahsisi, ilgili birimlere verilerin transferi gibi birçok maliyet unsurunun ortadan kaldırılması
 • İşletmelerin iç ve dış denetimlerinde standart bir veri formatının olması sayesinde bu işletmelerin yönetim ve denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi
 • Muhasebe ve finansal raporlama alanında uluslararası kabul görmüş bir dijital bilgi akışı aracı olan XBRL teknolojisinin kullanımı ile farklı ülkelerde değişik yasal düzenlemelere maruz çok uluslu şirketlerin uyum maliyetlerinde tasarruf sağlanması
 • XBRL-GL veri formatı sayesinde, firmalardan çeşitli sebeplerle (bankalarca kredi taleplerinin değerlendirilmesi gibi) bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için standart bir veri formatında bilgiler sunulabilmesi

Neden bizi seçmelisiniz?

180+

Sertifikalı Uzmanlar

15

Yıldır sektörde

15

Yıllık büyüme

450+

Memnun Müşteri

55+

Ülke

5

Sertifikalı & 30'dan fazla modül

İşletmelerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz